петък, 22 ноември 2013 г.

ПРАКТИЧЕСКО ДЪЛГОЛЕТИЕ/PRACTICAL LONGEVITY

България - страната на планинските и минералните води                                                                          
    Основни разлики 


 • В планинските води има повече калциеви, а в минералните повече натриеви йони.
 • В минералните води има флуор.
 • Бикарбонатни йони се регистрират в минералните води.
 • В минералните води има метасилициева киселина.
 • В планинските води има желязо.
 • И двата вида води са алкални.  
 • Температурата на  планинските води е под 20 градуса, а минералните са от студени до горещи. Необходимо е човек да пие около 70% планински води и около 30% минерални.
 • И в планинските и в минералните води има магнезий, цинк, хлориди, сулфати.Проф. д-р Игнат Игнатов е главен редактор на американските журнали:http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index                                                                                       
и редактор в:
  
Научноизследователски център по медицинска биофизика

Scientific Research Center of Medical  Biophysics

Община Тетевен/Municipality of  Teteven

Програма 11 юни 2014/Program 11 of June 2014 

                                                                         
Планинската вода удължава живата, публикация на Феодорина Ляскова в "Животът днес"
  
9.25-9.30 Откриване от  зам. кмета Десислав Цветанов
9.30-10.00 Какво е дълголетие и можем ли да живеем по-дълго?/What is Longevity and is it possible to live longer?
 • проф. Игнат Игнатов/Prof. Ignat Ignatov
10.00-10.30 Водата и нейното пречистване/Water and its cleaning
 • доц. Борислав Великов/Ass. Prof. Borislav Velikov
10.30 -11.00 Здравен туризъм като път към дълголетие/Health tourism as way to longevity
 • Христо Янев/Hristo Yanev
11.00-11.30. Състав и свойства на планинската вода в Тетевен/Properties and Composition of Mountain water
 • Xб клас СОУ Георги Бенковски”/IXb class, “Georgi Benkovski” Secondary General Education School
11.30-12.00. Каква вода е анолит и с какво е полезна?/What is water anolyte and with what it is useful?
 • инж. Атанас Атанасов/Eng. Atanas Atanassov 
 • проф. Стоил Караджов/Prof. Stoil Karadzhov
 • Дончо Кръстев, бакалавър по медицина//Doncho Gospodinov, BMSc
12.15-13.30 Презентации на хотели/Presentation of hotels 
 • организатор Сия Тодорова/organizer Sia Todorova
 • преводач: Павел Георгиев/translator Paul George                             


                              Програма 11 юни 2013/Program 11 of June 2013


Държави участнички - България, Германия, Израел, Индия, Македония, Русия, Франция, Швейцария
Countries - Bulgaria, Germany, France, India, Israel, Macedonia, Russia, Switzerlad

                                                     Програма/Program

9.30-9.45 Откриван от кмета на Тетевен Милен Милев/Opening from the Mayor of Teteven Milen Milev, Георги Цоев - поет/Georg Tsoev - poet
9.45-10.00 Пенка Нешева, космичeски картини/Penka Nesheva, Cosmic paintigs
10.00-10.30 проф. Игнат Игнатов/Prof. Ignat Ignatov
10.30-11.00 доц. Борислав Великов/Ass. Prof. Borislav Velikov
11.00-11.30 доц. Илияна Янева, Национален център за опазване на общественото здраве, Министерство на здравеопазването/Ass. Prof. Ilyana Yaneva, National Center for Public Health Preservation, Ministry of Health
11.30-12.00 проф. Игнатов, Марин Николов, Марино Маринчев, Палеонтологичното минало на Тетевен/ Prof. Ignatov, Marin Nikolov, Marino Marinchev,  Paleontological History of Teteven
12.00-12.30 гл. ас. Зорница Спасова, Национален център за опазване на общественото здраве, Head Ass. Zornitsa Spassova National Center for Public Health Preservation, Ministry of Health
12.30-13.00 инж. Цоло Петков, Минерал All colors/Eng. Tsolo Petkov, Minear All colors
14.30-14.45 Лиезелоте Едер, Швейцария/Lieselotte Eder, Switzerland
Роланд Лихтенщайгер, Швейцария/Roland Lichtensteiger, Switzerland
14.45-15.00 Стефан Георгиев/Stefan Georgiev
15.00-15.30 Читражан Кумар, Индия/ Chitranjan Kumar, India
15.30-16.00 IXб клас СОУ "Георги Бенковски", Свойства на планинската вода, Снежана Василева, проф. Игнатов/ Теодора Тодорова, Грета Димитрова IXb class, “Georgi Benkovski” Secondary General Education School, Properties of Mountain water, Snezhana Vassileva, Prof. Ignatov,
Teodora Todorova, Greta Dimitrova 
16.00-16.30 инж. Аснат Масандилова, Русия/Eng. Asnat Masandilova, Russia
16.30-17.00 Дончо Господинов, бакалавър по медицина, Танцът на спиралата/Doncho Gospodinov, BMSc, Dancing of Spiral
17.00 -17.30 инж. Хорст Елзенбек, Германия/Eng. Horst Elzenbeck, Germany

 • организатор Сия Тодорова/преводач: Павел Георгиев
 • organizer Sia Todorova/translator Paul George

Няма коментари:

Публикуване на коментар