Видео клипове/Video clips

12 август, 2014, вила Червен, Тетевен, откриване на Научно-практически проект за "Природа, екология, дълголетие" за България - проф. Караджов, инж. Стоянов, проф. Игнатов, Тошев, Фея Ляскова, Драгомира Иванова, инж. Атанасов, Кинов, Кардалева, Йотова, Теодора Тодорова, Масандилова и отец Страхил.


ОТБЛИЗО с Мира Добрева


·       Проф. Игнат Игнатов за тайните на дълголетието - част 1 и 2


·         Проф. Игнат Игнатов за тайните на Тетевенския балкан (Древният океан Тетис)


Участие на проф. Игнат Игнатов в Нощен хоризонт, БНР с Ники Атанасов, 2014 г.

Експедиция Трескавец, 2014/Treskavets Expedition, 2014Зоко филм/Zoko films

История на Научноизследователски център по медицинска биoфизика/The History of  the Scientific Research Center of Medical Biophysics 

Зараждане на живота и живата материя в гореща минерална вода, проф. Игнатов, доц. Мосин/Origin of Life and Living Matter in Hot Mineral Water, Prof. Ignatov, Ass. Prof. Mosin
Вода за зараждане на живота и живата материя, изкуствена медуза, проф. Игнатов/Water for Origin of Life and Living Matter, Artificial Jellyfish, Prof. Ignatov Дни на планинската вода и лечебния туризъм, Тетевен, България/Days of  Mountain Water and Healing Tourism, Teteven, Bulgaria


Телевизия ЕвропаКабелна телевизия Тетевен
Дни на планинската вода
Част I: 

Част II: Телевизия ТВ7
 Вълшебните свойства на водата

Няма коментари:

Публикуване на коментар